גלקוף גיא

054-8011977    g.gelkoff@gmail.com   

הבוטיק של הוד-שפיותו

בינו לבינו הוא "הוד שפיותו";

מדפיס חולצה, כותב נאום,

ומרגיש לעתים שאינו מבין כלום.

הוא יילחם בשיטה, בתלמי מחשבה,

יישב עם קפה לשולחן בלי ישיבה,

ימכור אובייקט מעבר,

וימשיך גם מחר.

הניסיון לשנות כך - מגוחך,

אבל סיזיפוס מכור - הוא מוכרח.

"להקים צבא של אנשים שפויים!"

"להקים צבא של אנשים שפויים".