ברק שירה

054-4329921    bashya.s@gmail.com   

בפנים בלילה

העבודה מורכבת מחלקים-חלקים וראשיתה בפעולת תרגום מומצאת. המקור התהווה כיציר כלאיים בין חוויה ממשית לבין דמיון, שהפך לדימוי, שהפך לזיכרון, שתורגם לחומר.

חווית האשפוז ובית החולים נוסחה דרך בדיקה של חומרים רבים ואופני פעולה שונים. הרכבתה אפשרה חופש של משחק ונקודות מבט. זאת התיאטרלית, המבקשת להצהיר על עצמה כך, נבחרה כדי לבדוק קשר מסוים המתקיים בין האפשרות להיות צופה ונצפה בו-זמנית.

מנחה: איתן בוגנים